Boris Goddijn

Conflictbemiddelaar | (Conflict) Coach | Organisatieontwikkelaar

Vader van 5 kinderen | Samengesteld gezin | Achter in de veertig | Eindhoven, maar zwerf graag landelijk | Doe wat ik leuk vind én waarvoor ik talent heb | Als twee of meer partijen het stevig oneens zijn met elkaar en er niet uitkomen, dan medieer ik | MfN Register Mediator | Lid MNv | Achtergrond als Business Director, Organisatieadviseur en HR Manager en vanuit die achtergrond verricht ik regelmatig consultancyopdrachten | Mijn drijfveer is bij anderen een positieve verandering teweegbrengen of een nieuw perspectief bieden, hoe klein ook | Help graag vastgeroeste situaties in beweging te krijgen | Coach en gecertificeerd Fitcher (www.fitch.nl) | Ik geef je inzicht in je gedrag, behoeften, kwetsbaarheden en ontwikkelpotentieel | Sta altijd open voor een goed business gesprek, bel me: 06-46067671.

Pin It on Pinterest