Van nature ben ik makkelijk in het vertrouwen van anderen. Vrijwel altijd blijkt dit vertrouwen terecht. Maar soms gaat het mis en gebeurt er iets waardoor ik het vertrouwen kwijtraak. Op dat moment gaan er allerlei negatieve gedachten door mijn hoofd. Ik voel mij gekwetst, zie geen bestaansrecht meer voor een (zakelijke) relatie of vriendschap en bedenk allerlei acties die de ander moet ondernemen om mijn vertrouwen terug te winnen. Als ik dat überhaupt wil, denk ik dan. Herkenbaar? Vast wel, iedereen maakt dit soort situaties mee. Hoewel vertrouwen mij makkelijk afgaat, is openstaan voor herstel van vertrouwen moeilijker. Toch weet ik dat ik baat bij het herstel van vertrouwen. Diep van binnen wil ik dat het liefst. Inmiddels heb ik geleerd dat, ook al ben ik niet diegene die het vertrouwen heeft beschaamd, er ook voor mij een belangrijke rol is weggelegd bij het herstel van vertrouwen. Het zijn immers mijn gevoelens die de ander moeten beïnvloeden en mijn interpretaties van zijn of haar intenties en gedrag. Ik bepaal of de ander weer toegang krijgt tot mijn hart. Wat helpt mij hierbij?

  • Allereerst is het nodig om je relativerend vermogen aan te spreken. Kijk naar wat mensen doen en kijk naar jezelf. Besef dat iedereen, ook jij, fouten maakt in het leven. Elk mens heeft kwaliteiten en zwakheden. Er worden fouten gemaakt die soms helemaal niet zo bedoeld zijn maar wel door jou als opzettelijk worden geïnterpreteerd. Geef de ander het voordeel van de twijfel.
  • Verwonder je over wat er is gebeurd. Vraag de ander wat er in hem leeft, welke onvervulde behoefte probeerde hij te compenseren met zijn gedrag. Probeer de ander te begrijpen en onderzoek of met het vervullen van deze behoefte er weer ruimte kan ontstaan voor een vertrouwensrelatie.
  • Besef hoe gevoelig je bent voor wantrouwen. Ben je zelf iemand die weinig risico’s neemt, heb je al veel negatieve ervaringen gehad en vind je dat je een kwetsbare positie hebt in de relatie, dan is de kans groot dat je minder openstaat voor herstel van vertrouwen. Besef dat en bekijk hoe je daar, omwille van het herstel van vertrouwen, mee om kunt gaan.
  • Ben vergevingsgezind. Pas als je bereid bent te vergeven ben je in staat om los te komen van al je emotionele reactiepatronen. En pas dan ben je in staat om open te staan voor de pogingen van de ander om het vertrouwen te herstellen. Dat houdt niet in dat je naïef moet zijn en elke relatie herstelt kan worden, maar zonder te vergeven ben je niet in staat om weer zuiver naar de situatie te kijken.
  • Luister ook goed naar je eigen behoefte. Als je voorbij je gekwetstheid gaat, ontdek je mogelijk juist een extra grote behoefte aan vertrouwen. Juist in tijden van wantrouwen neemt deze behoefte toe. Het is meestal ook in je eigen belang om weer vertrouwen te vinden en een nieuwe vertrouwensrelatie aan te gaan.
  • Kom los van het incident denken en kijk naar het grotere verhaal. Hoe is de relatie tot nu toe geweest. Wat heeft het je allemaal opgeleverd en wat zou het je nog allemaal kunnen opleveren. Is wat nu gebeurd is dan werkelijk zo belangrijk?

Alleen al het feit dat je het bovenstaande doet en tot actie overgaat, zorgt ervoor dat de kans op herstel van vertrouwen er is. Maar niet elke gebroken vertrouwensrelatie is te herstellen. Of het nu lukt of niet, met bovenstaande acties breng je minimaal een verandering, hoe klein ook, bij jezelf teweeg. In de manier van denken over vertrouwen en over eigen mogelijkheden om proactief te zijn in moeilijke tijden. Gun jezelf dat en laat je niet regeren door je ego en automatische reactiepatronen. Blijf geen slachtoffer. Voor een relatie zijn minimaal twee personen nodig, ook voor het herstellen van een vertrouwensrelatie. Je hebt een rol, ook als je niet diegene bent die het vertrouwen geschaad heeft.

Pin It on Pinterest