-HR&TEAMONTWIKKELING-

"aandacht voor het talent en waardering van medewerkers"

Met HR- en Teamontwikkeling help ik je bij het oplossen van diverse vraagstukken. De vraagstukken gaan van teamontwikkeling tot beloningsmanagement en van individuele talentontwikkeling tot het opstellen van gedrag- en functieprofielen. Of je nu als organisatie traditioneel georganiseerd bent of zelfsturing centraal stelt, mijn aanpak en inhoud stem ik af op jullie manier van werken. Mijn dienstverlening is erop gericht om naast een duidelijke visie ook een concrete aanpak aan te bieden waarmee ik mijzelf altijd weer overbodig maak. Bij alles wat ik doe, gaat het mij uiteindelijk erom dat elke organisatie uiteindelijk in staat is om de beschikbare talenten te ontdekken, positief te benutten en verder te ontwikkelen. Ik hoop hiermee zoveel mogelijk bij te dragen aan het geluk van medewerkers en de continuïteit en aanpassingsvermogen van organisaties.

Voor wie?

Mijn diensten zijn voor iedereen die verantwoordelijk is voor HR -en teamontwikkeling binnen organisaties en gericht wil investeren in medewerkers en teamontwikkeling. Voor hen die op zoek zijn naar een stevige visie én een praktische aanpak en deze willen borgen in de organisatie, doordat zij de aanpak eigen maken en zelfstandig kunnen toepassen. Mijn voorkeur gaat daarbij uit naar kleine en middelgrote organisaties die een groei doormaken en waarbij de directie of het management in de lead is bij deze vraagstukken. 

Een voorbeeld van talentmanagement

Uiteraard stem ik de aanpak af op jullie actuele situatie. Iedere organisatie is immers uniek. Met een eigen historie, opererend in een specifieke branche en met kenmerkende kwaliteiten. Het doel is aansluiten bij wat er al is en hierop doorbouwen. Onderstaand tref je een voorbeeld aan van een stappenplan. Deze aanpak bestaat uit zeven stappen.

1. Veranderingen en implicaties in kaart

Wat is de impact van toekomstige veranderingen op jullie organisatie. Hoe ziet jullie strategierealisatie eruit? Wat houdt dit in voor de benodigde mix aan talenten? Wat is de invloed van deze ontwikkelingen op de organisatiecultuur en de wijze van aansturen of coachen van medewerkers?

2. Jullie visie centraal!

Er is niet één visie op talent- en organisatieontwikkeling! Beschouw je iedereen als talent binnen jullie organisatie en ga je voor een brede aanpak? Of ga je voor een selectieve aanpak en wil je specifiek talent aantrekken en/of ontwikkelen? Wil je ieders talent openbaar maken in persoonlijke portfolio’s, zodat je dynamisch teams kunt organiseren of wil je een trainee programma opzetten. Dit soort vragen komen hier aan de orde, waarbij ik je ondersteun bij het formuleren van een heldere visie.

3. Welke talenten hebben jullie nodig?

In deze stap bepalen we welke talenten echt nodig zijn om de gewenste veranderingen en/of strategie te realiseren. Het benodigd programa en talent wordt helder beschreven en vormt een leidraad voor het ontdekken, benutten en ontwikkelen van talent. Jullie organisatie kan zich gericht voorbereiden op de toekomst.

4. Welke talenten hebben jullie al in huis?

Binnen elke organisatie is talent aanwezig. Het is echter niet altijd zichtbaar en daarom help ik om dat goed in kaart te brengen. Met diverse praktische instrumenten die direct toepasbaar zijn en door het gebruik al direct talentontwikkeling stimuleren. Deze fase is een mooi moment om je organisatie kennis te laten maken met het in praktijk brengen van talentontwikkeling.

5. Matchen talent

In deze stap zetten we samen het beschikbare talent af tegen het gewenst talent. Zo wordt duidelijk waar leemtes zitten, welke ontwikkel mogelijkheden er zijn en welk talent nog aangetrokken moet worden. 

6. Instrumenten
Voorgaande stappen hebben inzicht gegeven in wat er gedaan moet worden. Nu is het tijd voor de implementatie in jullie organisatie. Welke systemen en procedures passen hierbij? En hoe gaan wij die bewaken met elkaar, zodat het geborgd wordt in de organisatie?
7. Doen!

Doen is uiteindelijk het toverwoord. Instrumenten, systemen en procedures zijn hulpmiddelen. Om het een succes te borgen, besteed ik tijd en aandacht aan training en coaching bij het toepassen van talentontwikkeling in de praktijk.

Zullen we een keer van gedachten wisselen over talentontwikkeling? Bel mij op 06-46067671 of mail naar boris@hightrustconsult.nl

Pin It on Pinterest