Organisaties zijn samenwerkingsverbanden tussen individuen, vaak ingedeeld in weer kleinere teams. Dat is handig. Het is efficiënt, zorgt voor sterke onderlinge relaties en loyaliteit binnen het team. Wij zijn een team! Meestal zijn er ook andere teams binnen een organisatie. Zij zijn ook een team.

De keerzijde

Deze positieve kanten van een groepsdynamiek schuift soms op naar een ‘wij en zij’ mentaliteit met minder fraaie kanten. Denk aan achterdocht of zelfs vijandigheid naar andere teams. Tijdens conflicten wordt dit nog eens uitvergroot. De mening van het andere team wordt niet begrepen en de standpunten die het andere team inneemt, worden als extremer gezien dan ze in werkelijkheid zijn. Het demoniseren is begonnen. Wij hebben gelijk en zij niet. Ga er maar aanstaan.

Verzamel alle overeenkomsten

Als je een conflict tussen twee teams wilt oplossen, is het overwinnen van een ‘wij versus zij mentaliteit’ belangrijk. Dat kun je onder meer doen door zoveel mogelijk gemeenschappelijks op te zoeken. En dat kan van alles zijn. Het doel of de taak waar de teams gezamenlijk voor staan, de organisatie waar ze onderdeel van vormen of een gedeelde identiteit. Misschien ligt de verbinding wel bij de gemeenschappelijk historie met al haar hoogte- en dieptepunten, de pijn die beiden teams nu voelen of simpelweg de praktische noodzaak om samen tot een oplossing te komen. Je kunt ook op zoek gaan naar de universele basisbehoeften die ieder mens heeft en deze benadrukken. De teamleden zullen zien, dat ze veel gemeenschappelijks hebben op dit gebied. Het zijn niet voor niets universele basisbehoeften. Tot slot kun je ze vragen om een positief filter te gebruiken en te zoeken naar alle positieve zaken die ze wél met elkaar delen. Niet alles kan negatief zijn aan de ander. Kortom, zoek naar alles waar ze het wel over eens zijn en het gevoel van verbinding kan oproepen. Connecting the dots noem ik dat. Benadruk ze. ‘Jullie zijn het oneens over dit maar het lijkt erop, dat jullie het eens zijn over dit en dat. Hoe meer verbindingspunten je kunt identificeren die je ook nog positief kunt framen, hoe kleiner de ervaren afstand. Hiermee zorg je voor hoop en een grotere kans op een productieve samenwerking in het oplossen van een conflict.

Pin It on Pinterest