- CONFLICTCOACHING -

"verhoog je conflictbestendigheid en benut conflicten positief"
Met conflictcoaching help ik je bij het voorkomen van conflicten en het verhogen van de conflictbestendigheid van medewerkers en de organisatie. Het tijdig herkennen van conflicten en op het juiste moment interveniëren bij beginnende conflicten, bespaart je kosten en persoonlijk leed. Conflicten horen echter bij het leven en hebben gelukkig ook positieve kanten. Deze leren zien, conflicten omzetten in positieve leerervaringen en ze bewust aanwenden voor innovatieve doeleinden maken van je organisatie een groeiende organisatie. Ik  ondersteun je graag bij het ontwikkelen van een gezonde visie op conflicten, het omzetten van deze visie in concrete acties in de organisatie en coaching on the job.

Consultancy

Conflictvermijding komt veel voor in organisaties. Hoewel sommigen het als een bewuste strategie zien om conflicten uit de weg te gaan, zijn wij van mening dat het een ondermijnende gedraging is en bovendien duur. De kosten van onderhuidse conflicten zijn enorm en de positieve kanten van een conflict worden niet benut. In plaats van goed omgaan met meningsverschillen en echte samenwerking op te zoeken, geven medewerkers niet hun mening op de momenten dat het waardevol is. In plaats daarvan zoeken ze gelijkgestemden en ontstaan gepolariseerde groepen met hun eigen agenda’s. Wij kunnen je helpen om jezelf en jouw organisatie conflictbestendiger te maken en het positieve uit een conflict te halen!

Pre-Mediation & duurzaam onderhandelen

Waarom wachten met mediation tot een conflict geëscaleerd is? Investeer in preventie! In elke situatie waarin belangen op elkaar moeten worden afgestemd is het verstandig om dit goed te borgen. Samen met een mediator kun je recht doen aan ieders persoonlijk en zakelijk belang, afspraken maken en deze vastleggen in een overeenkomst. Dit zogenaamde ‘conflictpreventiegesprek’ is ook geschikt om de communicatie en samenwerking te verbeteren of te herstellen bij niet complexe en (nog) niet geëscaleerde conflicten.

Training Positief omgaan met conflicten

In-company: halve dag of uit te breiden naar hele dag

Conflicten zijn duur, hebben een grote impact op de organisatie en worden vaak vermeden. Conflicten hebben echter ook veel positieve kanten. Zo helpen ze ons sluimerende problemen onder ogen zien en eindelijk tot oplossingen te komen. Of ze leiden tot verrassende nieuwe inzichten en innovatie, soms is daarvoor een gezond meningsverschil nodig. Het zorgt er ook voor dat men elkaar beter leert kennen en er wederzijds begrip ontstaat. Als er goed wordt omgegaan met een conflict kan er sprake zijn van persoonlijke groei en organisatiegroei. Om dit proces te bevorderen, bieden wij in-company maatwerk trainingen aan. Hoewel uw vraag leidend is voor de uiteindelijke inhoud van de training, zullen deelnemers veelal de volgende resultaten ervaren:

  • ze herkennen conflicten en hebben kennis over het verloop van conflicten;
  • ze bezitten een methodiek om conflictgesprekken voor te bereiden;
  • ze zijn vaardig in het bespreekbaar maken van conflicten;
  • ze kunnen eenvoudige conflicten zelf oplossen;
  • ze zijn zich bewust van hun eigen houding en gedrag in conflicten;
  • ze kunnen in een conflict de positieve kanten benoemen;
  • ze zijn vaardig in het voorkomen van conflicten en zijn conflictbestendiger.

Kan ik u helpen met conflictcoaching of een praktische training?

Bel 06-46067671 of mail naar info@hightrustconsult.nl

Pin It on Pinterest